งานครบรอบ 90 ปี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดำเนินการจัดกิจกรรม วันครบรอบ 90 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรยุทธ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่รักเคารพกราบไหว้ของชาวปทุมวัน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์

Read more

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2565

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 รอบชิงชนะเลิศ ณ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิ เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการหุ่นยนต์ รายการ “ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา ประจำปี

Read more

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญชมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2565 ณ MCC Hall เดอะมอลล์บางกะปิ

Read more

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม ในโครงการอบบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานด้วยซอฟต์แวร์ Solidworks Simulation

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการอมรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานด้วยซอฟต์แวร์ Solidworks Simulation ให้กับนักศึกษา ประชาชน สถานประกอบการและผู้สนใจจำนวน 20 คน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR code เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียนหรือคลิ้กลิ้งก์ด้านล่างเพื่อเข้าสูหน้าลงทะเบียนสมัครฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ  

Read more

รับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

>>คลิก << แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2565  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ได้เปิดรับสมัตรสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ปวช. และ ปวส. โดยเปิดสอนทั้งในแผนการเรียนภาคปกติ (เรียน วันจันทร์-ศุกร์) และภาคพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในกลุ่มอุตสาหกรรม (เรียน วันเสาร์-อาทิตย์) ผู้ที่เข้าศึกษาจะได้เรียนรู้และศึกษาวิทยาการผสมผสานเกี่ยวกับ เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ 

Read more

รางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม GOLDGEAR จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตัวแทนระดับ “อุดมศึกษา” ในการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU ROBOCON 2021 รูปแบบ Online เกม “ดวลเกาทัณฑ์ สานฝันสู่แดนมังกร” โดยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันได้แก่ทีม MECHATRONICS1 ทีม GOLDGEAR

Read more

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2/2564

  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคการเรียนที่ 2/2564 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2564 เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ดูประกาศรับสมัครดาวน์โหลดใบสมัครและใบชำระเงินค่าสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://admin.pit.ac.th/reg สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2104-9099 ต่อ

Read more

โครงการอบบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานด้วยซอฟต์แวร์ Solidworks Simulation

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการอมรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานด้วยซอฟต์แวร์ Solidworks Simulation ให้กับนักศึกษา ประชาชน สถานประกอบการและผู้สนใจจำนวน 20 คน โดยจัดอบรมในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 8.30

Read more

สืบสานวัฒนธรรมมุทิตาจิตและรดน้ำขอพรอดีตอาจารย์อาวุโสและผู้สูงอายุ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันขอเรียนเชิญ อาจารย์อาวุโส บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน สืบสานวัฒนธรรมมุทิตาจิตและรดน้ำขอพรอดีตอาจารย์อาวุโสและผู้สูงอายุ วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ.2564 ณ ลานปฏิบัติธรรรม (ลานไทร) สถาบันเทคโนโลยปทุมวัน **ขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมงานแต่งกายเสื้อลายดอก

Read more